Over deze website

Hoe werkt Erfgoedbank Noorderkempen?

Erfgoedbank Noorderkempen is een initiatief van Erfgoedcel Noorderkempen. Deze organiseert en coördineert acties rond het erfgoed in vijf steden en gemeenten van haar werkingsgebied: Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. De erfgoedcel beheert zelf geen eigen collecties, maar helpt erfgoed organisaties in de regio om hun collecties via de Erfgoedbank te registreren, te beheren en te ontsluiten voor het brede publiek. Concreet betekent dit dat elk van deze erfgoed organisaties zelf beslist welk materiaal hij digitaliseert of laat digitaliseren, zelf dit materiaal beschrijft en welk deel van de collectie tenslotte online komt.

Wat komt online?

Op de Erfgoedbank vind je in de eerste plaats materiaal waarvan de eigenaars vinden dat het belangrijk genoeg is om het te tonen. Dat kan om allerlei redenen: omwille van het onderwerp of de ouderdom, omdat het een beeld geeft van de eigen collectie, omdat het materiaal beter te doorzoeken zou zijn... De kerngedachte is steeds de volgende: erfgoed is van en voor iedereen, dus als we het beter toegankelijk kunnen maken dan proberen we dat. Elke collectie houder beslist zelf hoe ver zij daarin kan of wil gaan: het materiaal online plaatsen vraagt immers behoorlijk wat werk, alleen al wat het sorteren van de tien- of honderdduizende documenten in de collectie betreft. Wat je hier ziet, zal dus altijd slechts het topje zijn van de ijsberg aan erfgoed dat zich bevindt in de collecties van heemkundige kringen, archieven, privépersonen... die aan de Erfgoedbank meewerken. Neem zeker contact op met de partner in kwestie als je nog meer informatie zoekt over een specifiek onderwerp of over de collectie!

Wat komt niet online?

Materiaal waarvan geweten is dat er nog rechten op rusten, zoals gepubliceerde boeken of foto's van gekende fotografen, komen doorgaans niet online. Dit materiaal mag immers niet zondermeer publiek gemaakt worden. Ook materiaal dat erg gelijkaardig is (100 foto's van dezelfde kermis, stapels huishoudelijke rekeningen) zal je minder snel terugvinden. Dit materiaal kan natuurlijk een belangrijke erfgoedwaarde hebben, maar voor de website kiezen we er voorlopig nog voor om eerst de focus te leggen bij het prikkelen en het bieden van een divers aanbod. Voor diepgaand onderzoek verwijzen we je graag door naar de collectiehouders.

Rechten en hergebruik

Elk item dat op deze website wordt getoond is gebonden aan de regels voor auteursrecht. De rechten op het materiaal zijn dus eigendom van de makers ervan of de collectiehouders die het beheer van deze collecties op zich nemen. Het materiaal wordt daarom enkel in lage resolutie aangeboden. Voor elk ander gebruik moet steeds toestemming worden gevraagd aan de collectiehouder of rechthebbende. Overtreding hiervan kan aangeklaagd worden door de collectiebeheerder. Voor niet-persoonlijk hergebruik kan je via de objectfiche een hoge resolutiekopie aanvragen. Daarbij geef je ook aan voor welk doeleinde je deze kopie zou gebruiken. Toestemming voor hergebruik voor niet-commerciële doeleinden of voor de pers wordt relatief sloepel verleend, op voorwaarde dat correct verwezen wordt naar de collectie van herkomst.

Opgelet! Het is mogelijk om voor educatieve en commerciële doeleinden een beeld in hoge resolutie aan te vragen. Afhankelijk van de collectie waartoe het beeld behoort en de doeleinde in kwestie kunnen tarieven verbonden zijn. Voor de collectie Stadsarchief Turnhout is een retributiereglement voorhanden dat u kan raadplegen op www.stadsarchiefturnhout.be.

Indien iemand denkt rechten te kunnen laten gelden op vertoond materiaal, wordt deze verzocht om contact op te nemen met Erfgoed Noorderkempen (014/44 33 62 - info@erfgoednoorderkempen.be) en de betrokken collectiehouder.

Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend